Arbetsstyrkan för Medborgarhuset Borgen 1958

Dessa fantastiska män som byggde vårt hus 1958.

Medborgarhuset Borgen var och är fortfarande unikt i sitt slag för en ort av Osbys storlek.

Osby har alltid genomsyrats av samförstånd över alla partigränser trotts att man också har många olika åsikter, men alla har alltid sett till medborgarnas bästa och gjort överrenskommelser över gränserna.

Lämna kommentar